Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering dorpscommissie De Waal d.d. 23 april 2014

 

 

 1. Opening

Voorzitter Clementiene opent de vergadering.

Dit is de eerste vergadering in een andere hoedanigheid, een scheiding van stichting en vereniging.

 

 1. Mededelingen

– Guus en Frans Witte en Gea van Gijssel zijn met kennisgeving afwezig.

– 30 april meierblis en barbecue. Graag opgeven voor de bbq tot zondag.

– Kunst in alle dorpen. In elk dorp kan een kunstwerk geplaatst worden.

De dorpen mogen zelf bepalen wat voor soort kunstwerk (zie voorjaarsweelder

2014). Graag ideeën aanleveren voor het dorpskunstwerk.

– Texel 600 jaar stadsrechten. De festiviteiten t.b.v. Texel 600 jaar stad zal in

maart 2015 van start gaan. Het voornemen is om elk dorp een eeuw te geven

gekoppeld aan een thema. Het zal een soort estafette worden, elk dorp een

maand lang festiviteiten. Iedereen in De Waal is welkom om deel te nemen in

de organisatie.

–  Het voornemen is om in De Waal met oud en nieuw centraal vuurwerk af te

steken. Romein Dros zou hierin een uitstekende voortrekkersrol in kunnen

hebben om er echt een oudjaarsfeest van te maken. Voor dit idee lijkt een

redelijke meerderheid te zijn. Evengoed zal er dan ook een nieuwjaarsreceptie

komen.

–  26 juli is de wielerronde van De Waal. Mededelingen hierover volgen nog.

–  Til Leenders stopt met ‘De Weelder’ . Wie wil haar taak overnemen?

Er is een vervanger. Til heeft het heel lang gedaan en als blijk van waardering

Overhandigde de voorzitter een bos bloemen.

 

 1. Ingekomen en uitgaande stukken

Er zijn geen in en uitgaande stukken te melden.

 

 1. Verslag jaarvergadering 29 mei 2013

Geen opmerkingen over het verslag.

 

 1. Jaarverslag secretaris

Tijdens de vergadering werd het verslag uitgedeeld.

 

Helaas heeft de dorpscommissie nog geen secretaris, deze functie staat nog  steeds open.

 

Omdat er veel uitnodigingen binnenkomen bij de dorpscommissie moet er een selectie gemaakt worden waaraan men deelneemt. Mijkje Uittenboogaard geeft aan eventueel wel naar bijeenkomsten buiten de dorpscommissie te willen gaan.

 

Vraag van Wim Piet hoe het zit met de verhuur van de lokalen. De lokalen incidenteel verhuren is vrij kostbaar. Het liefst zou de dorpscommissie de lokalen structureel verhuren.

 

6.1 Jaarverslag penningmeester

Jaarverslag van de penningmeester werd uitgedeeld. Corrie de Jager gaf toelichting op het verslag gevold door een applaus uit de zaal voor Corrie.

 

Jan Buis gaf aan weer mee te doen aan de Rabo fiets-sponsortocht om de bankkosten te drukken.

 

 

 

6.2 Verslag kascontrolecommissie

Geen opmerkingen vanuit de kascontrolecommissie behoudens het feit dat Ria Kleinveld met de controlefunctie stopt.

Lonneke en Mijkje nemen nu deze functie over.

 

–   Koffiepauze

 

 1. Verslag activiteiten

Door de afwezigheid van Samantha was er geen verslag. Opgemerkt werd dat de maaltijdbereiding door de kinderen geweldig was!

 

 1. Bestuursverkiezingen

Aftredend zijn: Bert Kooijman en Clementine Biekman, zij stellen zich niet meer herkiesbaar. Met Clementine vervalt ook de functie van voorzitter. De overige leden zijn, met handopsteking staande de vergadering, herkozen:

– Corrie de Jager

– Pim Decnop

– Romein Dros

– Samantha Kooger

– Tineke Timmer

 

 1. Huishoudelijk reglement

Afgesproken werd dat het lidmaatschap van de vereniging minimaal € 10 kost. (artikel 9)

Wijziging in artikel 10 van ‘Leden en donateurs ontvangen 4 x per jaar De Weelder’  naar ‘Leden en donateurs ontvangen De Weelder’

Het huishoudelijk reglement werd vastgesteld.

 

 1. Nieuws van de stichting dorpshuis de Wielewaal

Pieter Jan Kooger gaf als voorzitter van de stichting Dorpshuis De Wielewaal een korte toelichting. De stichting zal zich enkel bezig houden met het gebouw, het dorpshuis. Martine Blommert is penningmeester en secretaris, Pieter Jan Kooger en Rob Teisman zijn samen voorzitter. Pim Decnop algemeen lid.

 

Jeannette van der Haas stelde voor om in De Weelder ook een stukje “van de bestuurstafel van de stichting” op te nemen. Men vond dit een goed voorstel.

 

 1. Rondvraag

Els de Waard: De bloembak bij de fam. Groot ziet er keurig uit. Alle andere bakken die de gemeente zou moeten onderhouden zien er triest uit. Voorgesteld werd om aan de dorpscommissie door te geven welke bloembakken opgeknapt moeten worden zodat de DC daar geld voor kan vragen bij de gemeente.

 

Annet Arends; Dhr. Boot verzorgd het gras bij het pleintje. Kan hij daarvoor iets krijgen? Ja, elk jaar krijgt dit de aandacht.

 

Trinet Hin bracht onder de aandacht dat 21 mei om 13.30 uur er weer een senioren uitje is. Kosten € 20,–.

 

Dhr. Zoetelief vroeg of er iets gedaan kon worden aan de trap voor het dorpshuis.

Het is onderwerp van gesprek in de dorpscommissie. Misschien zijn een paar extra leuningen voldoende om het veiliger te maken en valpartijen kunnen worden voorkomen.

 

Elco Vermeulen (nieuwe voorzitter van het museum) Alle Waalders worden in september uitgenodigd voor een bezoek aan het museum. Voor de festiviteiten Texel 600 jaar stad lijkt samenwerking met het museum een zeer goed idee.

 

Joke Brom: Waar is de raamsubsidie voor? Voor het gebouw dus voor de stichting. Wel is een uitwisseling van geld tussen stichting en vereniging mogelijk.

 

Bert Kooijman: Is er iemand die plaats zou willen nemen in het bestuur van de vereniging? Karin Gaasbeek geeft aan dat wel te willen.

 

Pim Decnop sprak Clementine toe voor haar jarenlange activiteiten als voorzitter van de vereniging en overhandigde haar een presentje.

 

 1. Sluiting

Rond 22 uur volgde sluiting van deze vergadering.

Kokende mannen

Vorig jaar januari hebben een aantal kinderen gekookt voor de Weelders. Dit was een succes en krijgt daarom een vervolg, namelijk op vrijdag 20 februari 2015. Deze keer zijn het niet de kinderen die gaan koken, maar zijn er 7 (jonge)mannen bereid gevonden een heerlijk menu samen te stellen en klaar te maken. Ook nu zou het leuk zijn als er zoveel mogelijk Weelders kunnen genieten van de zelf bereide gerechten.

Het zal wederom plaats vinden in de Wielewaal, aanvang 18.00 uur.

De prijs voor volwassenen is  € 10,= p.p. Kinderen tot 12 jaar mogen aanschuiven voor € 5,= p.p.

Opgave kan tot uiterlijk 15 februari gedaan worden bij Karin Gaasbeek (email hidden; JavaScript is required of 0222-313684).

De kokende (jonge)mannen zijn:

 • Rob Teisman
 • Han Pastoor
 • Goos Westerlaken
 • Ton Domhof
 • Johan de Waard
 • Romein Dros
 • Owen Dros

Etentje Waalder Eetclub wordt verplaatst

Beste mensen,

Wegens te weinig aanmeldingen gaat het etentje met de Waalder Eetclub op 14 januari niet door.

U kunt zich nog steeds opgeven bij Nel Kooijman tel: 314169 of Annet Arends tel: 0651407834 of email hidden; JavaScript is required

Aangepaste agenda Wielewaal

Woensdag 24 december en woensdag 31 december is er geen koffie-inloop, spreekuur Texels Welzijn en valpreventie in het dorpshuis.

Ouwe Sunder 2014

Ook dit jaar wordt er natuurlijk Ouwe Sunder gevierd in de Waal.

Er wordt gespeuld in 2 groepen nl. volwassenen en Kinderen

Programma:

Tussen 18.30 en 19.00 een nummer ophalen op Hogereind 29.

Tussen 19.30 en 20.30 Speulen op 3 plaatsen op het Hogereind

Om 20.30 allen verzamelen in het dorpshuis en Speulen de Speuelers nogmaals hun stukje.

Om +/- 21.30 prijsuitreiking

Aansluitend aan de prijsuitreiking wordt de feestvreugde verhoogd door de GEZELLIES!!!!!!!!!!

Dorpenronde B&W 8 december 2014

Beste Weelders

De dorpenronde van de Waal vindt plaats op Maandagavond 8 december om 20.00 uur in Dorpshuis de Wielewaal. Burgemeester en wethouders komen dan naar ons dorp om de volgende zaken te bespreken of toe te lichten
• Wethouder mevr. H. Huisman – Peelen geeft een voorlichting over de ontwikkelingen op het gebied van de thuis- en jeugdzorg en WMO.
• Lokale verkeerszaken: o.a. onderhoud fietspaden, entree Hogereind vanaf de Polderweg en het adopteren van bloembakken- en perkjes door bewoners.
• Texel 600 jaar stad, plannen voor de Waal.

De dorpenronde is een contactavond voor alle bewoners van de Waal met B&W. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in Dorpshuis De Wielewaal.

Vriendelijke groet,
Vereniging Dorpscommissie de Waal

Voor aanvullende informatie kunt u mailen naar: email hidden; JavaScript is required

Eetclub De Waal

Beste Weelders,

We hebben weer een leuke locatie gevonden om op donderdag 28 november lekker met elkaar te eten!

Het is ’t Cafeetje in Oosterend geworden, en zij bieden ons een heerlijk keuzemenu aan voor de prijs van €27,50 p/p ex. drankjes. We beginnen om 18.00 met een drankje en om 18.30 gaan we aan tafel.

Als U/ jij zin hebt om mee te gaan, geef je dan op voor 21 november a.s aarzel niet we hebben het altijd heel gezellig en een ieder is van Harte Welkom om mee te gaan.

Vervoer kan geregeld worden

Het keuzemenu bestaat uit:

Voorgerecht: carpaccio of gerookte zalm

Hoofdgerecht: sliptong of biefstuk met garnituur

Nagerecht: coupe cafeetje (ijs)
Bij opgave kun je je keuze doorgeven.

Akkie van de Kerkhof-Kikkert en Wil van Heerwaarden
tel:312202 of mail: email hidden; JavaScript is required

Kerstfeest 2013

Het is nog een beetje vroeg maar…
Wij zijn druk bezig met de organisatie van een spetterende kerstavond in de Waal en daarvoor hebben wij nog wat kinderen nodig.

Wie wil er meespelen in het kerstspel van de Waal?

Welke volwassenen wil helpen met maken van decor of kleding?

Wij hebben een heleboel leuke plannen dus schrijf maar alvast in jullie agenda!
Groetjes, de kerstcommissie

Contact: email hidden; JavaScript is required

Dansen in de Wielewaal

Dansschool Redlex

Vanaf 11 oktober 2013 starten wij elke vrijdag weer met onze dans en sportlessen in dorpshuis de Wielewaal op Texel in de Waal!
U kunt zich ook nu weer online inschrijven via onze website www.dansschoolredlex.nl
Ons dansseizoen bestaat uit 25 cursusweken en verzorgen wij onderstaande cursussen:
Zumba, Streetdance for kids (7 t/m 11 jaar), Streetdance/Hip Hop (Vanaf 12 jaar), Michael Jackson Clipdance en Stijldansen (Ballroom en Latin) Voor beginners en gevorderden.
Uiteraard is het ook mogelijk om gratis proeflessen te volgen!

Zie meer informatie op onze site, en hopelijk tot snel!!!!!

Met vriendelijke groet, Redmond Valk en Alexandra Matteman
Dansschool Redlex Texel Tel: 0639449419 Mail: email hidden; JavaScript is required

Woontij

Op maandag 23 september komt Woontij naar De Waal. Onze huurders worden persoonlijk uitgenodigd, maar uiteraard zijn ook niet-huurders welkom.

Onderwerpen van gesprek zijn een woning zoeken, ontwikkelingen Woontij, ontwikkelingen buurt of dorp, nieuw beleid 2013. Thema: bv verhuurproces (wel of geen voor- eindinspectie), hoe belangrijk is persoonlijk contact, wat vinden onze klanten van onze (digitale) dienstverlening, wat is de functie van onze buurtconcierges etc.

De avond begint om 19.00 uur in Dorpshuis De Wielewaal.

Tot dan!

Christine Groen
manager Woondiensten

Stichting Woontij
Thijsselaan 2
1791 VH Den Burg
Link: Woontij

Telefoon: 088 – 966 68 45
Mail: email hidden; JavaScript is required