Verlichtingsplan De Waal

Voor de bewoners die niet in de gelegenheid waren om naar de inloopavond inzake het

verlichtingsplan te gaan, de plattegrond met de geplaatste en de nog te plaatsen lantaarnpalen

ligt ter inzage in het dorpshuis (Joke weet ervan). Zijn er naar aanleiding van deze plattegrond nog

vragen en/of opmerkingen, dan kan er contact opgenomen worden met dhr. Stephan Kikkert van de

Gemeente Texel.

Kunstwerk voor De Waal

Graag houden wij U op de hoogte van de voortgang betreffende het door de TESO aangeboden kunstwerk aan de Waal.  Tijdens de jaarvergadering van de dorpcommissie in april j.l. zijn door de aanwezigen diverse wensen en suggesties aangedragen. Hiervan is door Goos Westerlaken een inventarisatie gemaakt. Aan de hand van deze ideeën heeft een kleine werkgroep van Waalders diverse besprekingen gehad met als conclusie dat er een combinatie zou moeten komen tussen een verbetering van de entree van het dorp vanaf de rotonde en de plaats(ing) van een kunstwerk. De werkgroep heeft zich via een “burgerinitiatief” tot het Texelfonds gewend om financiële ondersteuning te verkrijgen zodat men zich professioneel kan laten begeleiden bij het onderzoek naar de herinrichting van het Hogereind en de plaatsing van het kunstvoorwerp. Het Texelfonds heeft hiervoor de financiële ondersteuning toegezegd. Besloten is deze financiering als volgt te gebruiken:·       Allereerst zal Stedenbouwkundig Buro Peil uit Groningen een totaal beeld gaan maken van het gedeelte in het dorp vanaf de rotonde.·       Daarna zal, aan de hand van het geschetste beeld, stedenbouwkundige Mayke Veeger een verdere uitwerking in detail gaan maken. Eind juni is er een ontmoeting, rondgang en bespreking geweest met de heren Jan Clots en Allard Wiersma van het Stedenbouwkundig Buro “Peil”, tezamen met Mayke Veeger en 5 inwoners.Bij die gelegenheid zijn, tekeningen en luchtfoto’s die door de gemeente ter beschikking waren gesteld, overhandigd. Het is de bedoeling dat zodra de eerste aanzet vanuit Buro “Peil” binnenkomt er in eerste instantie met de direct aanwonenden individueel gesproken gaat worden.Na inventarisatie van deze gesprekken komt een verzoek aan Mayke Veeger het plan verder in detail uit te werken. Vervolgens worden de gemaakte plannen met de Waalders besproken. Daarna komt er een totaal plan waarmee we richting B&W en de politiek kunnen gaan. Tegen die tijd willen we ook samen met de Waalders de keuze maken voor het de plaatsen kunstvoorwerp.

Alle ideeën en suggesties met betrekking tot realisatie en de vorm en inhoud van het kunstvoorwerp zijn welkom. U kunt ze mailen naar het onderstaande adres of persoonlijk contact opnemen.

Personen die naast het geven van ideeën actief mee willen doen en meedenken over de herinrichting en het kunstvoorwerp kunnen zich ook aanmelden.

 

Reacties graag naar: email hidden; JavaScript is required

 

Namens de werkgroep “Mooier de Waal”.

Corrie de Jager.

Boek Waalenburg

De verkoop van het boek over Waalenburg heeft een aanzienlijk bedrag opgebracht voor het dorp.
We danken Harry Vlek voor zijn  genereus gebaar en we danken natuurlijk alle kopers en wensen die veel leesplezier.
Geïnteresseerden kunnen het boek nog kopen voor de speciale prijs van Euro 20,00. Hiervoor kan je contact opnemen met de DC email hidden; JavaScript is required.

“Waalenburg een bijzonder natuurgebied op Texel”

 

 

Verkoop van het boek aan Waalders

Zaterdag 9 mei van 16.00 tot 17.00 in Dorpshuis de Wielewaal.

 

 

 

Tijdens de opening van hun nieuwe potstal op “Plassendaal” ontvingen Dirk en Mariët Roeper het eerste exemplaar van een ruim honderd pagina’s tellend boek over de polder Waalenburg.

 

Het door Harry Vlek uitgegeven boek is in beperkte oplage verschenen. Het boek beschrijft de geschiedenis , de boerderijen , de bijzondere bewoners, de natuur en de dieren in de polder.

 

De teksten in het boek zijn opgetekend door Pip Barnard, Mensje Melchior en Arthur Oosterbaan. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s van vooral Texelse fotografen.

 

Speciaal voor de bewoners van de Waal stelt Harry Vlek 150 boeken beschikbaar voor de prijs van euro 20,00. Deze speciale prijs voor de Waalders is de helft van de kostprijs. Per adres is 1 boek beschikbaar.

 

De gehele opbrengst van de verkoop van het boek komt ten goede aan Waalder organisaties.

 

De Dorpscommissie stelt u in de gelegenheid om aanstaande zaterdag 9 mei in het Dorpshuis de Wielewaal tussen 16.00 en tot 17.00 uur het boek voor deze speciale prijs aan te schaffen.

 

Harry Vlek is aanwezig om het door hem uitgegeven boek te signeren.

 

Vertoning filmpje De Waal (met geluid)

 

Tijdens deze sessie wordt de promotiefilm van de Waal ter gelegenheid van de viering van 600 jaar stad continu vertoond.

Met vriendelijke groet,

Dorpscommissie de Waal

Artikel projectgroep ‘Mooier de Waal’

Naar een (nog) mooier de Waal.

 

Op de jaarvergadering van de dorpscommissie zijn de ontwikkelingen rond de keuze voor een kunstwerk , gekoppeld aan verbeteringen van de inrichting van de Waal besproken.

 

Daarbij is aan de aanwezige Waalders  (ongeveer 40) gevraagd aan wat voor voorwaarden een kunstwerk zou moeten voldoen willen we er blij mee zijn het een verrijking vinden.

Ook is gevraagd welke plekken duidelijk beter kunnen.

Hier een samenvatting van de antwoorden

Elk antwoord geeft de mening van drie of vier Waalders, want de vragen zijn beantwoord door groepjes van drie of vier personen.

Over het kunstwerk.

 

De plek:

 • De beeldjes die er al staan op dezelfde plek laten staan.
 • Geen twee beeldjes bij elkaar zetten, echt eigen plek. (3 formulieren, is 10 mensen)
 • Kunstwerk liefst op het pleintje van het Vermaningspad. Pleintje daar meer bij het dorp laten horen.
 • Nieuw kunstwerk midden in dorp, niet naast de anderen.
 • Mocht het beeldje van grootvader en kind verplaatst worden, dan eerst overleg met de maker, Marijn Koenen
 • plaatsen op de driehoek bomendiek-polderweg-hogereind.

 

Waar staat het kunstwerk voor?

 • Passen bij de sfeer van het dorp, moet bij het dorp passen.
 • Een symbool voor het middelpunt, bv een zonnewijzer met verrassende vorm.

 

Onderwerp

 • combinatie van kunst en functioneel zien te maken.
 • Zoiets als op de Waddenhaven. Mooi en de kinderen kunnen er mee spelen.
 • Iets met water. Een haventje, sluis
 • In het kunstwerk iets zichtbaar maken van de ontstaansgeschiedenis van de Waal als havenplaats (tot ongeveer 1600).
 • Iets van vroeger, beeld van vroeger geven.
 • Op de hoge bult op het land van Tjepkema heeft ooit een kleine burcht, versterking gestaan. Dat weer in beeld brengen?
 • Geschiedenis van de Waal uitdrukken. Haventje?
 • Iets met wind –bewegend
 • Glaswerk, vogel
 • Water? een fontein?

De uitvoering

 • concreet, herkenbaar, niet abstract.
 • onderhoudsvrij
 • herkenbaar zijn als kunstwerk
 • Kunstwerk laten maken door iemand van Texel.

 

Te verbeteren aan het dorp:

 

Verkeer en verkeersveiligheid

 • eenrichtingsverkeer handhaven, voldoet prima
 • Snelheid remmende maatregelen, vanaf rotonde (drie formulieren)
 • Rijwielpad veiliger, beter
 • Sommeltjes pad veiliger
 • Fietsvriendelijker maken
 • minder verkeersborden
 • Meer toezicht op correct parkeren auto’s
 • Verkeersbord eenrichtingsverkeer meer naar Bomendiek toe – mensen rijden nu het dorp in, lopen dan vast.
 • Als het Vermaningspad weer open zou gaan, hoe garanderen we dan de veiligheid van de kinderen bij het speeltuintje?
 • De Langwaal weer open, zodat verkeer langs de Sommeltjesweg weer via Bomendiek gaat.
 • Groene entree vanaf rotonde
 • Ingang van de Waal vanaf rotonde mooier en veiliger

betere plek om fietsen neer te zetten bij de kerk

 • Pleintje met Grootvader en kind prima zo.

parkeren

 • goede plek zoeken voor een parkeerterrein, voor evenementen, museum, kerkgangers, gasten. Net buiten de Waal, nu los zand.
 • de Waal ‘autoluwer’ maken. Misschien een parkeerterrein aan de overkant van de Sommeltjesweg?
 • Parkeerplaats maken bij de plek van de schuur museum bij het Groene weggetje.
 • Veldje voor het dorpshuis is met veel geld opgehoogd, geen parkeren daar, beschermd dorpsgezicht.

algemeen

 • pleintje bij de kerk nog meer plein laten zijn.
 • Diverse stoepen voor zover nodig opknappen (zijn al jaren van de Gemeente)
 • Hogereind woonerf maken.
 • Stoepen meer aan een totaalbeeld van het Hogereind passen. Niet eenvormig, maar wel met alle verschillen een geheel vormen.
 • groene weggetje op meer plekken laten aansluiten, bv door laten lopen hoge achterom.
 • Door laten lopen groene weggetje
 • Meer groen op het Hogereind
 • Van entree vanaf rotonde een kunstwerk maken

 

 

 

Aanbeveling

 • terugkoppeling en overleg met bewoners, blijven praten met betrokkenen,
 • Blijf steeds bewoners informeren en erbij betrekken.

 

 

samenstelling van het overzicht: Goos Westerlaken.

Reageren? Deze lijst aanvullen met jou wensen?

Mail naar email hidden; JavaScript is required

Hallo Waalder kampeerders

 

Hier even een berichtje van de Waalder kampeercommissie.

Het loopt dit jaar wat stroever dan normaal vandaar dit wat late berichtje.

Ook dit jaar gaan we echter weer met het Hemelvaart weekend te kamperen.

Het weekend zal plaatsvinden van 14 tot en met 17 Mei.

Ons oog is gevallen op camping Enkhuizerzand in u raad het al Enkhuizen.

Het is een mooie beschutte camping gelegen tussen het IJsselmeer en de stadswallen van Enkhuizen.

Wil je alvast wat meer weten dan kun je de website even bezoeken www.campingenkhuizerzand.nl

Aangezien we de camping moeten laten weten met hoeveel eenheden we komen willen we graag met enige spoed weten wie er meegaan.

Je kunt je eigen opgeven bij Wimpiet 0222315311 of via mail email hidden; JavaScript is required

 

 

Groet Marina, Marco en Wimpiet.

Paaseieren zoeken

De paashazen gaan ook dit jaar weer voor alle kinderen in De Waal eieren verstoppen.

Dit zal gebeuren op 1e Paasdag, zondag 5 april 2015. Om 11.00 uur verzamelen we bij de rotonde.

Nadat alle eieren gevonden zijn, drinken we nog een heerlijk kopje koffie,

thee of limonade bij Joke (bij mooi weer op het pleintje, bij slecht

weer in het dorpshuis).

 

 

Tot dan!

Verdedig jij de titel van de Waal?

In het kader van Texel 600 jaar stadsrecht gaan vanaf 26 maart a.s. de feestmaanden van start. Elk dorp heeft eigen activiteiten bedacht en één evenement vindt in elk dorp plaats: een zevenkamp!

Welke sportieveling, krachtpatser, slimmerik, of “gezelligerd” heeft zin om 1 of meerdere keren mee te doen aan het Zevenkamp. Wie wil de strijd met de andere dorpen aangaan?

 

Elk dorp heeft een sportief-, denk- en/of behendigheidsspel bedacht, waarbij van elk dorp een team aan deelneemt. Een team bestaat uit 7 personen en de samenstelling kan per keer wisselen en mag ook een vast team zijn. De Zevenkamp is één spel op 1 dag, zal 1 tot 2 uur duren en vindt plaats op een zaterdag. Naast deelnemers zijn er natuurlijk ook supporters nodig om onze helden van De Waal aan te moedigen. Onderstaand de speeldata.

De data van alle Zevenkampen zijn:

11 april – Den Burg

2 april – De Cocksdorp

30 mei – Den Hoorn

27 juni – Oudeschild

25 juli – De Waal

22 augustus – Oosterend

19 september – De Koog

 

Geef je op als deelnemer of als team. Laat ons weten als je interesse hebt! Een of meerdere data. Leuk als je meedoet!

Als je meer info wil of je wilt opgeven dan kan dat bij Karin Gaasbeek, Belinda Laan of Anita Krijt, kan ook per mail: email hidden; JavaScript is required

 

Hartelijke groet,

Werkgroep De Waal Texel 600 jaar stadsrecht,

Karin, Belinda en Anita.

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering dorpscommissie De Waal d.d. 23 april 2014

 

 

 1. Opening

Voorzitter Clementiene opent de vergadering.

Dit is de eerste vergadering in een andere hoedanigheid, een scheiding van stichting en vereniging.

 

 1. Mededelingen

– Guus en Frans Witte en Gea van Gijssel zijn met kennisgeving afwezig.

– 30 april meierblis en barbecue. Graag opgeven voor de bbq tot zondag.

– Kunst in alle dorpen. In elk dorp kan een kunstwerk geplaatst worden.

De dorpen mogen zelf bepalen wat voor soort kunstwerk (zie voorjaarsweelder

2014). Graag ideeën aanleveren voor het dorpskunstwerk.

– Texel 600 jaar stadsrechten. De festiviteiten t.b.v. Texel 600 jaar stad zal in

maart 2015 van start gaan. Het voornemen is om elk dorp een eeuw te geven

gekoppeld aan een thema. Het zal een soort estafette worden, elk dorp een

maand lang festiviteiten. Iedereen in De Waal is welkom om deel te nemen in

de organisatie.

–  Het voornemen is om in De Waal met oud en nieuw centraal vuurwerk af te

steken. Romein Dros zou hierin een uitstekende voortrekkersrol in kunnen

hebben om er echt een oudjaarsfeest van te maken. Voor dit idee lijkt een

redelijke meerderheid te zijn. Evengoed zal er dan ook een nieuwjaarsreceptie

komen.

–  26 juli is de wielerronde van De Waal. Mededelingen hierover volgen nog.

–  Til Leenders stopt met ‘De Weelder’ . Wie wil haar taak overnemen?

Er is een vervanger. Til heeft het heel lang gedaan en als blijk van waardering

Overhandigde de voorzitter een bos bloemen.

 

 1. Ingekomen en uitgaande stukken

Er zijn geen in en uitgaande stukken te melden.

 

 1. Verslag jaarvergadering 29 mei 2013

Geen opmerkingen over het verslag.

 

 1. Jaarverslag secretaris

Tijdens de vergadering werd het verslag uitgedeeld.

 

Helaas heeft de dorpscommissie nog geen secretaris, deze functie staat nog  steeds open.

 

Omdat er veel uitnodigingen binnenkomen bij de dorpscommissie moet er een selectie gemaakt worden waaraan men deelneemt. Mijkje Uittenboogaard geeft aan eventueel wel naar bijeenkomsten buiten de dorpscommissie te willen gaan.

 

Vraag van Wim Piet hoe het zit met de verhuur van de lokalen. De lokalen incidenteel verhuren is vrij kostbaar. Het liefst zou de dorpscommissie de lokalen structureel verhuren.

 

6.1 Jaarverslag penningmeester

Jaarverslag van de penningmeester werd uitgedeeld. Corrie de Jager gaf toelichting op het verslag gevold door een applaus uit de zaal voor Corrie.

 

Jan Buis gaf aan weer mee te doen aan de Rabo fiets-sponsortocht om de bankkosten te drukken.

 

 

 

6.2 Verslag kascontrolecommissie

Geen opmerkingen vanuit de kascontrolecommissie behoudens het feit dat Ria Kleinveld met de controlefunctie stopt.

Lonneke en Mijkje nemen nu deze functie over.

 

–   Koffiepauze

 

 1. Verslag activiteiten

Door de afwezigheid van Samantha was er geen verslag. Opgemerkt werd dat de maaltijdbereiding door de kinderen geweldig was!

 

 1. Bestuursverkiezingen

Aftredend zijn: Bert Kooijman en Clementine Biekman, zij stellen zich niet meer herkiesbaar. Met Clementine vervalt ook de functie van voorzitter. De overige leden zijn, met handopsteking staande de vergadering, herkozen:

– Corrie de Jager

– Pim Decnop

– Romein Dros

– Samantha Kooger

– Tineke Timmer

 

 1. Huishoudelijk reglement

Afgesproken werd dat het lidmaatschap van de vereniging minimaal € 10 kost. (artikel 9)

Wijziging in artikel 10 van ‘Leden en donateurs ontvangen 4 x per jaar De Weelder’  naar ‘Leden en donateurs ontvangen De Weelder’

Het huishoudelijk reglement werd vastgesteld.

 

 1. Nieuws van de stichting dorpshuis de Wielewaal

Pieter Jan Kooger gaf als voorzitter van de stichting Dorpshuis De Wielewaal een korte toelichting. De stichting zal zich enkel bezig houden met het gebouw, het dorpshuis. Martine Blommert is penningmeester en secretaris, Pieter Jan Kooger en Rob Teisman zijn samen voorzitter. Pim Decnop algemeen lid.

 

Jeannette van der Haas stelde voor om in De Weelder ook een stukje “van de bestuurstafel van de stichting” op te nemen. Men vond dit een goed voorstel.

 

 1. Rondvraag

Els de Waard: De bloembak bij de fam. Groot ziet er keurig uit. Alle andere bakken die de gemeente zou moeten onderhouden zien er triest uit. Voorgesteld werd om aan de dorpscommissie door te geven welke bloembakken opgeknapt moeten worden zodat de DC daar geld voor kan vragen bij de gemeente.

 

Annet Arends; Dhr. Boot verzorgd het gras bij het pleintje. Kan hij daarvoor iets krijgen? Ja, elk jaar krijgt dit de aandacht.

 

Trinet Hin bracht onder de aandacht dat 21 mei om 13.30 uur er weer een senioren uitje is. Kosten € 20,–.

 

Dhr. Zoetelief vroeg of er iets gedaan kon worden aan de trap voor het dorpshuis.

Het is onderwerp van gesprek in de dorpscommissie. Misschien zijn een paar extra leuningen voldoende om het veiliger te maken en valpartijen kunnen worden voorkomen.

 

Elco Vermeulen (nieuwe voorzitter van het museum) Alle Waalders worden in september uitgenodigd voor een bezoek aan het museum. Voor de festiviteiten Texel 600 jaar stad lijkt samenwerking met het museum een zeer goed idee.

 

Joke Brom: Waar is de raamsubsidie voor? Voor het gebouw dus voor de stichting. Wel is een uitwisseling van geld tussen stichting en vereniging mogelijk.

 

Bert Kooijman: Is er iemand die plaats zou willen nemen in het bestuur van de vereniging? Karin Gaasbeek geeft aan dat wel te willen.

 

Pim Decnop sprak Clementine toe voor haar jarenlange activiteiten als voorzitter van de vereniging en overhandigde haar een presentje.

 

 1. Sluiting

Rond 22 uur volgde sluiting van deze vergadering.

Kokende mannen

Vorig jaar januari hebben een aantal kinderen gekookt voor de Weelders. Dit was een succes en krijgt daarom een vervolg, namelijk op vrijdag 20 februari 2015. Deze keer zijn het niet de kinderen die gaan koken, maar zijn er 7 (jonge)mannen bereid gevonden een heerlijk menu samen te stellen en klaar te maken. Ook nu zou het leuk zijn als er zoveel mogelijk Weelders kunnen genieten van de zelf bereide gerechten.

Het zal wederom plaats vinden in de Wielewaal, aanvang 18.00 uur.

De prijs voor volwassenen is  € 10,= p.p. Kinderen tot 12 jaar mogen aanschuiven voor € 5,= p.p.

Opgave kan tot uiterlijk 15 februari gedaan worden bij Karin Gaasbeek (email hidden; JavaScript is required of 0222-313684).

De kokende (jonge)mannen zijn:

 • Rob Teisman
 • Han Pastoor
 • Goos Westerlaken
 • Ton Domhof
 • Johan de Waard
 • Romein Dros
 • Owen Dros