Uitnodiging

Hallo Waalders,

 

De berichten in de media (zie Texel-Plaza en TC) over de mogelijke verkoop van de grond aan de Langwaal en plaatsing van een replica van een rosmolen, stemmen ons hoopvol.  En als de motie van het CDA  over een mogelijke verplaatsing van het museum naar een andere locatie, voldoende steun krijgt, lijkt het een uitgemaakte zaak.

Uiteindelijk is het aan het college om de beslissing te nemen. Maar het lijkt ongepast, zo niet onmogelijk om het duidelijke nee van het merendeel van de raad te negeren.

 

We willen jullie uitnodigen om vanavond na te praten, te vieren of, in het ergste geval, het verlies te verdrinken op Plein Bellevue. Wel zelf iets te drinken meenemen. Wellicht wordt er gezorgd voor een lekkere hapje.

 

Het tijdstip van het ‘feestje’ zal afhangen van het verloop van de gemeenteraadsvergadering maar later dan 21.00 uur zal het niet worden.

 

We willen jullie in ieder geval bedanken voor het vertrouwen en de steun, met handtekeningen voor bezwaren en/of zienswijzen, moreel of anderszins, in deze langdurige en soms best slopende zaak.

 

Tot vanavond, Clementine

Waalder koffie-inloop aan zee!

Woensdag 11 juli drinken we koffie bij strandpaviljoen Paal 12 ipv in het dorpshuis.

We verzamelen  bij de Wielewaal en vertrekken om 10.15 uur. We gaan met de auto en in principe is er voldoende plek voor de mensen die al hebben aangegeven mee te gaan.
Maar  als er meer liefhebbers  zijn,  graag even een telefoontje naar Joke 318887.  Ook Barbara gaat mee van Texels Welzijn dus het dorpshuis is  verder gesloten.
Rond 12 uur zijn we weer terug in de Waal.
Ga gezellig mee. Koffie en gebak worden betaald uit de pot!
Tot woensdag Joke

Vertelfestival “Verhalen in de Wind”

Dit jaar zal op zaterdag 25 augustus voor de achtste keer het tweejaarlijkse vertelfestival “Verhalen in de Wind” worden gehouden in De Waal.

 

Nederlandse en Vlaamse verhalenvertellers komen  in huiskamers van dorpsgenoten hun verhalen vertellen.Bezoekers trekken van huiskamer naar huiskamer om te luisteren naar het gevarieerde aanbod van vertellers en hun verhalen.                                                                                                         ’s Avonds zullen alle vertellers in het dorpshuis nog eens een verhaal vertellen aan elkaar en de bezoekers.                                                                                                                                     Als u een Passe Partoutaanschaft kunt u ‘s avonds gebruik maken van het buffetdiner in het dorpshuis.

                                                                                                                                               

Vanaf nu is de verkoop geopend op onze website: https://verhalenindewind.wordpress.com waar ook alle overige informatie over deze dag staat vermeld. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Bert Kooijman, Hogereind 4.

“t Hille erge an de Wéél”

Het is alweer drie jaar geleden dat in de tuin van hotel Rebecca de “Hagepreken” plaatsvonden onder de titel: “t Hilleerge an de Wéél”.

Drie oud Oosterenders, Lodewijk en Nico Dros en Aart van den Brink zullen wederom een “Hagepreek” ten gehore brengen maar nu in de Waalderkerk. En mocht je het drie jaar geleden al gehoord hebben, geen nood, er zitten verrassende nieuwe elementen in.

Dominees die een borrel lusten, jonge Wéélders die uit kweesten gaan, ‘Tessels gebruuk’ op de kansel en in de bedstee en nog veel meer. Dit alles krijgt u voorgeschoteld op de plek waar het allemaal echt gebeurde.

Datum: zaterdag 2 juni om 15.00

Plaats: Waalderkerk

Prijs € 9,–

Kaarten verkrijgbaar bij: Open Boek, Nauta Boek,www.texel.net of Bert Kooijman, Hogereind 4 De Waal.

Kattebelletje

Beste Waalders,
De kopijdatum van de Weelder sluit alweer op 25 mei aanstaande.
Artikelen en foto’s zijn welkom op: email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is required
Hartelijke groeten
Bert, Olga, Martine en Anet

Stemmen voor de dorpscommissie en het Amateurtje

Iedereen in de kop van Noord-Holland die lid is van de Rabobank heeft een envelop in de bus gekregen van de Rabobank Clubkas Campagne.

In die brief staat een persoonlijke code, waarmee je vijf stemmen kan uitbrengen op je favoriete vereniging of stichting die meedoet. Je mag maximaal twee stemmen uitbrengen op 1 vereniging of stichting. Stemmen kan tot 28 mei.

Het zou heel fijn zijn als u 1 of 2 stemmen op de dorpscommissie en/of het amateurtje uit wilt brengen.

Alvast heel hartelijk bedankt!

Verkoop parkeerterrein?!?

Beste Waalders,

Verontruste bewoners over de verkoop van het parkeerterrein (aan de Langwaal) aan het museum roepen op om samen te komen en samen een plan van actie te formuleren. Komt allen naar het dorpshuis, maandagavond om 20:30 uur! De dorpscommissie is aanwezig.

Herinnering geef je op voor de BBQ!

De BBQ  voorafgaande aan de Meijerblis en 30 april is het dus weer zover.
Marco Witte stookt het vuurtje weer op en zorgt ervoor dat om 18.00 uur de eerste magen gevuld kunnen worden.
De prijs voor dit genot is € 8.00 voor de volwassenen en € 4,00 voor de jeugd op de basisschool.
Aanmelden UITERLIJK 25 april via mijn email email hidden; JavaScript is required of telefonisch 318887 of 06-21232831.
Graag tot dan!  Joke

Overlijden Tjitske

Beste Weelders,

Hartelijk dank aan de Dorpscie. en Klaverjasclub De Waal voor de mooie blijken van medeleven bij het overlijden van onze vrouw en moeder Tjitske Luiken. Dat doet ons echt goed. Heel veel Waalders hebben ons gecondoleerd, Tjitske heeft het vast erg op prijs gesteld. Zij heeft een lange tijd een zeer gelukkige en actieve rol in het Waalder dorpsleven gespeeld, als toneelspeelster, lid van de Dorpscie.en kaartspeelster. De Waal betekende in allerlei opzichten altijd veel voor haar.

Met vriendelijke groet,

Fam. Luiken