Verhalen in de wind

Na 5 succesvolle edities van het tweejaarlijkse Waalder vertelfestival Verhalen in de Wind is op zaterdag 31 augustus voor de 6e keer dit festival.
De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen. Het enthousiasme om op Texel te komen vertellen is enorm, zelfs vanuit het buitenland! Er zijn acht vertellers uitgezocht, waaronder een uit België en een die in Zweden woont en al eerder in De Waal vertelde. Zij staan allemaal te trappelen om in de Waalder huiskamers hun verhalen te komen vertellen. Sommigen hebben iemand mee die een muziekinstrument bespeelt als aanvulling op de vertelling.
Momenteel worden Waalders benaderd die gevraagd worden hun woonkamer ter beschikking te stellen aan een verteller. Dat loopt prima.
De opzet van het festival zal vergelijkbaar zijn met die van de voorgaande jaren: In acht Waalder huiskamers zal een verteller aanwezig zijn die de bezoekers zal boeien met een spannend, ontroerend of komisch verhaal van ongeveer een half uur. Daarna wisselen de bezoekers van huis en gaan naar de volgende verteller die hen opnieuw zal verrassen met een boeiend verhaal. Zo worden in de loop van de middag 3 vertellers bezocht. Daarna kan worden deelgenomen aan een maaltijd in het dorpshuis. In de loop van de avond zullen alle vertellers in het dorpshuis nog een extra verhaal vertellen.
’s Middags kunnen, tussen de vertellingen door, op straat al met elkaar ervaringen worden uitgewisseld. Bovendien kan rondom de maaltijd en na afloop in het dorpshuis nog gezellig worden nagepraat.
Hoewel veel Waalders vaste bezoekers zijn van het festival hebben vast ook veel van u nog nooit meegedaan. Dat is jammer, want het staat vast dat er heel veel mensen zijn die genieten van een goed verteld verhaal. Hing u vroeger ook niet aan de lippen van vader, moeder of de schoolmeester/-juf die de klas muisstil had met een spannend verhaal. Wie wil dat niet wéér kunnen beleven? Laat dit jaar de kans niet voorbij gaan om in eigen dorp dit bijzondere festijn mee te maken.
Reserveer daarom in ieder geval al vast de datum: zaterdag 31 augustus.

Voor meer info zie:

Link:

verhalen in de wind