Toneeluitvoering Amateurtje gaat niet door!!!

Helaas kan de geplande uitvoering van het amateurtje voor morgenavond, 3 maart, niet doorgaan vanwege ziekte.

Spoeding volgt er een nieuwe datum.