Archives for Nieuws

“t Hille erge an de Wéél”

Het is alweer drie jaar geleden dat in de tuin van hotel Rebecca de “Hagepreken” plaatsvonden onder de titel: “t Hilleerge an de Wéél”. Drie oud Oosterenders, Lodewijk en Nico Dros en Aart van den Brink zullen wederom een “Hagepreek” ten gehore brengen maar nu in de Waalderkerk. En mocht je het drie jaar geleden al gehoord hebben, geen nood, er zitten verrassende nieuwe elementen in. Dominees die een borrel lusten, jonge Wéélders die uit kweesten gaan, ‘Tessels gebruuk’ op de kansel en in de bedstee en nog veel meer. Dit alles krijgt u voorgeschoteld op de plek waar het
Details

Kattebelletje

Beste Waalders, De kopijdatum van de Weelder sluit alweer op 25 mei aanstaande. Artikelen en foto’s zijn welkom op: email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is required Hartelijke groeten Bert, Olga, Martine en Anet
Details

Stemmen voor de dorpscommissie en het Amateurtje

Iedereen in de kop van Noord-Holland die lid is van de Rabobank heeft een envelop in de bus gekregen van de Rabobank Clubkas Campagne. In die brief staat een persoonlijke code, waarmee je vijf stemmen kan uitbrengen op je favoriete vereniging of stichting die meedoet. Je mag maximaal twee stemmen uitbrengen op 1 vereniging of stichting. Stemmen kan tot 28 mei. Het zou heel fijn zijn als u 1 of 2 stemmen op de dorpscommissie en/of het amateurtje uit wilt brengen. Alvast heel hartelijk bedankt!
Details

Verkoop parkeerterrein?!?

Beste Waalders, Verontruste bewoners over de verkoop van het parkeerterrein (aan de Langwaal) aan het museum roepen op om samen te komen en samen een plan van actie te formuleren. Komt allen naar het dorpshuis, maandagavond om 20:30 uur! De dorpscommissie is aanwezig.
Details

Herinnering geef je op voor de BBQ!

De BBQ  voorafgaande aan de Meijerblis en 30 april is het dus weer zover. Marco Witte stookt het vuurtje weer op en zorgt ervoor dat om 18.00 uur de eerste magen gevuld kunnen worden. De prijs voor dit genot is € 8.00 voor de volwassenen en € 4,00 voor de jeugd op de basisschool. Aanmelden UITERLIJK 25 april via mijn email email hidden; JavaScript is required of telefonisch 318887 of 06-21232831. Graag tot dan!  Joke
Details

Overlijden Tjitske

Beste Weelders, Hartelijk dank aan de Dorpscie. en Klaverjasclub De Waal voor de mooie blijken van medeleven bij het overlijden van onze vrouw en moeder Tjitske Luiken. Dat doet ons echt goed. Heel veel Waalders hebben ons gecondoleerd, Tjitske heeft het vast erg op prijs gesteld. Zij heeft een lange tijd een zeer gelukkige en actieve rol in het Waalder dorpsleven gespeeld, als toneelspeelster, lid van de Dorpscie.en kaartspeelster. De Waal betekende in allerlei opzichten altijd veel voor haar. Met vriendelijke groet, Fam. Luiken
Details

Jaarverslag 2017

De dorpscommissie organiseert en begeleidt jaarlijks een aantal activiteiten in het dorp. De eerste in het jaar is immer de zeer goed bezochte nieuwjaarsborrel op 1 januari in het dorpshuis. Op eerste Paasdag wordt in de tuin van Wil van Heerwaarden traditiegetrouw door de jeugd naar (chocolade) eieren gezocht. Verder vullen we het programma op 30 april, in ons dorp bekend als ouwe Koninginnedag. Dit jaar werden op die dag de z.g. Waalder spelen georganiseerd en de dag werd afgesloten met de gezamenlijke barbecue en de Meierblis. In de herfstvakantie wordt de herfstmarkt in het dorp georganiseerd en voorafgaand aan
Details

Verslag jaarvergadering

Jaarvergadering dorpscommissie de Waal Leden: Karin Gaasbeek (voorzitter), Corrie de Jager (penningmeester), Marco Witte (bestuurslid) en Bernard Ipenburg (secretaris) Datum: maandag 12 maart 2018 Locatie: dorpshuis de Wielewaal Er zijn 22 inwoners op de vergadering afgekomen en we hebben afbericht gekregen van: Martine Blommert, Tilly Leenders, Lyda Kooger, Lonneke Vink, Harry Vlek en Nikki en Ronald van Bommel. Om 20.00 uur opent Karin de vergadering. Karin heeft een aantal opmerkingen en mededelingen voor de vergadering: Zij bedankt ten eerste de oude redactie van ons dorpsblad de Weelder en verwelkomt de nieuwe. De wegen in de dorpskern hebben de laatste maanden
Details

Waalderkerk

Voorstelling in de Waalder kerk Historicus, schrijver en verteller Timo Waarsenburg (1972) interviewde Hans Beckman voor verschillende kranten. Het verhaal liet hem nooit meer los. In 2017 maakte hij er een vertelling van voor het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Sindsdien voert hij zijn voorstelling door het hele land op. Hij staat in theaters en treedt op voor scholen. “In oorlog en liefde” vertelt op indrukwekkende wijze het waargebeurde oorlogsverhaal van Hans Beckman (1919-2011): een Nederlands militair, verzetsman en Auschwitz-gevangene die aldaar de liefde van zijn leven vindt. Het verhaal in een notendop: Beckman is een cadet-sergeant in het Nederlandse leger
Details

Rollator onderhoud

Wegens miscommunicatie was het rollator onderhoud van 28 maart niet doorgegaan. Er is een nieuwe datum: woensdag 18 april van 10.30-11.30, tijdens de koffie inloop. Met vriendelijke groet, Barbara Pieterse
Details