Jaarverslag 2017

De dorpscommissie organiseert en begeleidt jaarlijks een aantal activiteiten in het dorp. De eerste in het jaar is immer de zeer goed bezochte nieuwjaarsborrel op 1 januari in het dorpshuis. Op eerste Paasdag wordt in de tuin van Wil van Heerwaarden traditiegetrouw door de jeugd naar (chocolade) eieren gezocht. Verder vullen we het programma op 30 april, in ons dorp bekend als ouwe Koninginnedag. Dit jaar werden op die dag de z.g. Waalder spelen georganiseerd en de dag werd afgesloten met de gezamenlijke barbecue en de Meierblis. In de herfstvakantie wordt de herfstmarkt in het dorp georganiseerd en voorafgaand aan de verjaardag van de Sint wordt de goedheiligman in het dorpshuis door ons verwelkomd. Een paar weken later wordt Ouwe Sunderklaas gevierd. Dit jaar met hindernissen door het open liggen van een deel van het Hogereind. Verder komen we op Kerstavond in de kerk bij elkaar en net zoals in 2016 hebben we dit jaar kunnen genieten van de zang van Iris van Heerwaarden die door Lyda Wels op de piano werd begeleid. Ook las Lois Dros een mooi kerstverhaal voor en bespeelde Els de Waard het orgel. Na de dienst zijn we op  het pleintje van het cultuurhistorisch museum Waelstee bij elkaar gekomen en konden we genieten van glühwein, warme chocolademelk en een lekkere crepe bereid door Martine Blommert en Stephan van Zijl. Een groot succes waarbij we hopen dat dit ook een traditie kan worden. De dorpscommissie heeft gemiddeld een keer per kwartaal een constructief overleg met Piet Bolier van de gemeente. Hij komt dan in de vergadering langs en met hem wordt besproken waarmee de gemeente bezig is en wat voor het dorp van belang is. Gedurende het hele jaar brengt  de dorpscommissie namens alle dorpsbewoners blijken van waardering en medeleven rond. We merken dat dit erg wordt gewaardeerd.

Naast deze terugkerende activiteiten heeft er in 2017 nog het een en ander in ons dorp plaatsgevonden waarbij de dorpscommissie een rol heeft gespeeld. Dit wil ik nu graag kort bespreken.

In januari van het jaar vindt er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente over de cultuurvisie op Texel en specifiek in De Waal. Er komt een aardige lijst met cultuurgerelateerde onderwerpen in ons dorp naar voren. Aanvullingen hierop worden opgevoerd en besproken. De identiteit van De Waal wordt beschreven als sociaal betrokken en zonder sociale druk. Er is vrijheid en er is een verscheidenheid van mensen in het dorp. Er vindt op 10 mei een evaluatie plaats van het verlichtingsplan Texel voor ons dorp. De inwoners kunnen hun opmerkingen en aanbevelingen van tevoren doorgeven. Vooral het ontbreken van verlichting in het Groene Wegje en aan het einde van de Bomendiek worden als zeer vervelend ervaren. Deze punten worden door de dorpscommissie gemeld en de vertegenwoordigers nemen het mee naar de algehele evaluatie van het plan. Tijdens de dorpenronde nieuwe stijl op 23 oktober wordt in kleine groepen gediscussieerd en komt o.a. naar voren dat er bij enkele inwoners bezorgdheid is over de te verwachte toenemende drukte rondom het dorp. Een aantal andere populaire gespreksonderwerpen zijn de verlichting op het eiland, de parkeermeters, de shared space ontwikkeling en de Texelhopper. Over het laatste onderwerp komt vanuit de gemeente nog een evaluatie met verbeterpunten. Als dorpscommissie hebben we dit jaar 3 zienswijzen ingediend: tegen plaatsing van de rosmolen aan de Langwaal, de veranderde bestemming van het veldje voor het dorpshuis en de bebouwing bij de kerk. Op zaterdag 21 oktober worden twee uitvoeringen gegeven van de groep ‘Echt op sien Tessels’. De Waal is het laatste dorp op het eiland waar dit plaatsvindt. De organisatie is in handen van Gerard Kuip van de werkgroep Texels dialect, Ina Schama, Elco Vermeulen en de dorpscommissie assisteert hen. Verheugd waren we met z’n allen dat aan het eind van het jaar een aantal inwoners op is gestaan om het dorpsblad de Weelder een herstart te geven. Zij zijn recent bij een vergadering aanwezig geweest en maken een zeer enthousiaste indruk en de eerste editie mag er zijn.

Vanzelfsprekend willen we ook dit jaar weer aandacht besteden aan de werkgroep ‘mooier De Waal’ waarin een aantal dorpsbewoners is verenigd. Dit selecte groepje wil in overleg met de bewoners ons dorp een nog mooiere uitstraling geven. Binnenkort zal er een avond worden georganiseerd waarbij de werkgroep hun meest actuele plannen naar voren zal brengen.

Bij het afscheid van Pim Decnop moest er namens de dorpscommissie ook een ander lid zitting nemen in de Stichting dorpshuis de Wielewaal. Dit ben ik geworden. Het komt er in grote lijnen op neer dat ik namens de dorpscommissie aanwezig ben bij vergaderingen en dat ik vanuit de stichting weer verslag doe naar de dorpscommissie. Een controlerende functie. Vanuit de stichting kan ik het volgende melden:
er zijn door de gemeente op initiatief van de stichting in het dorpshuis nieuwe verwarmingsketels aangeschaft. We gaan er vanuit dat de verwarmingsproblemen nu opgelost zijn.
Op het dak van het dorpshuis is koperdraad verdwenen. Dit wordt niet vervangen. Na overleg met de gemeente blijkt dat de stichting niet verantwoordelijk is voor eventuele schade ontstaan door bliksem en/of brand.
Verder wil de stichting zijn waardering uitspreken voor Joke de beheerster van het dorpshuis. Zij heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug, maar heeft nooit geklaagd en ondanks alle sores heeft ze de regie in het dorpshuis strak in handen.

Bernard Ipenburg
Secretaris Dorpscommissie de Waal