De Weelder

De Weelder is de dorpskrant van De Waal. Alle donateurs van Stichting Dorpshuis De Wielewaal krijgen De Weelder thuisbezorgd. Daarnaast is de krant ook te lezen bij de Bibliotheek in Den Burg en in het dorpshuis van De Waal.
Wilt u ook donateur worden van het dorpshuis (en dus ook 4x per jaar De Weelder ontvangen)? Laat dat dan aan ons weten. Voor berichten kunt u mailen naar: email hidden; JavaScript is required

1980:
De eerste (ons bekende) dorpskrant verscheen in september 1980. De eerste naam was: “De Waalder..…” Bovenaan stond de naam gewoon en onderaan in spiegelbeeld. Daartussen steeds een andere oude foto van de Waal die binnenin beschreven werd.
Er ontstond al snel discussie over de schrijfwijze van de naam. Het werd daarom na een jaar “De weelder” en de volgende krant werd “De Wéélder” Dat bleef daarna lange tijd zo. Later werd de krant samengevoegd met de schoolkrant tot: “Waalder Nieuws”.
Vanaf april 1987 zaten voor De Waal Liesbeth Roeper (Eelman) en Monica de Wit (Kooger) in de redactie. In december 1987 kwam Mary Witte erbij. In Oktober 1989 ging Monica er uit en kwam Karin de Porto erin. In 1990 stopte het gezamenlijk uitbrengen van een school- en dorpskrant.
1990:
In 1990 kwamen er een paar extra kranten uit van de dorpscommissie onder de naam
“De Weelder” in verband met de viering van 575 jaar stad. Daarna kwam er nog één gezamenlijke krant met de school.
Vanaf november 1990 kwam er weer een aparte dorpskrant uit onder de naam: “De Wéélder” met als logo een afdruk van de sticker van de Waal (met het dorpssilhouet onder een regenboog). In zwart-wit kwam dat echter niet mooi uit. De krant werd toen een aantal keren afwisselend door een van de leden van de dorpscommissie samengesteld.

1993:
Vanaf kerst 1992 kwam er weer vaste redactie. Die werd gevormd door Jolanda van Heerwaarden, Nel Eelman, Mary Witte en Tilly Leenders.
De eerste krant van dat jaar had een vraagteken op de kaft en een oproep om ideeën te leveren voor een nieuwe voorkant. Vanaf juni 1993 kreeg de krant een nieuw uiterlijk: Een eenvoudig geschetst silhouet van het dorp, met elk seizoen andere illustraties erbij.
De naam word sindsdien nog steeds geschreven als: ”DE WEELDER”
In 1997 verliet Jolanda de redactie en kwamen Loes Timmer en Ariëtte Commijs er voor in de plaats. In 1998 kreeg de krant zijn huidige vorm, met als eerste bladzijde het colofon met alle vaste gegevens en de inhoudsopgave.

1999:
De krant werd destijds gestencild op school. De apparatuur was gezamenlijk eigendom van de school en het dorpshuis. De kwaliteit van het stencilwerk was soms beroerd. Hoe goed we er ook ons best op deden, de machine had regelmatig kuren. Zwart van de inkt en na uren hard werken was de krant soms nog van slechte kwaliteit.
In 1999 besloten we dat het zo niet langer meer kon en gingen we op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Gelukkig verleende Henk Snijders van de SWOT (Stichting Welzijn Ouderen
Texel) ons gastvrij onderdak bij de Buureton. We kunnen daar sindsdien elk kwartaal onze dorpskrant komen draaien. De kerstkrant van 1999 was de eerste krant die met de moderne machine gemaakt was. Wat een vooruitgang! De kwaliteit ging met sprongen omhoog terwijl het werk veel gemakkelijker was. Zo maak je weer graag een krant!
In het voorjaar van 2001 kwam Peter Buijsman de redactie versterken.

2001:
Langzamerhand waren we toch weer toe aan een nieuw plaatje op de voorkant. Vanaf de winterkrant van 2001 begonnen we te experimenten met een seizoengebonden plaatje: een sneeuwpop, een zonnetje, herfstbladeren. Dit was toch wel verwarrend zodat we de krant graag weer wat meer een Waalder aangezicht wilden geven.
Op de folder van De Waal (in het doosje bij de bank achter de kerk) staat een tekening van De Waal. Deze tekening is gemaakt door Agnes van Kampen (echtgenote van oud-voorzitter Rob Lutke Schipholt) De kerkconcerten maken ook gebruik van dit plaatje op de affiches en folders. Dit herkenbare beeld kwam daarom ook op de kaft van de Weelder.
In 2002 verliet Peter Buijsman de redactie en nam Mary Witte zijn plaats in. Nel Eelman stopte in 2006 als redactielid en Mary in 2007.

2008:
Opnieuw werd het tijd voor vernieuwing. Op initiatief van Romein Dros en met behulp van onze voorzitter-fotograaf Edo Kooiman en een aantal adverteerders werd een professionele dubbele kaft gemaakt met op de voorkant een prachtige luchtfoto van De waal.
De zomerkrant van 2008 was het eerste exemplaar met de vernieuwde look. Voeg daarbij, dat vanaf de herfstkrant 2008 niet meer handmatig “geraapt” hoeft te worden en zie daar; het bewijs is geleverd: De Weelder gaat met z’n tijd mee!