Amateurtje

De Waal heeft een eigen toneelvereniging: ’t Amateurtje.
‘t Amateurtje bestaat al vanaf najaar 1956, en heeft 35 leden, waarvan ± 20 personen actief betrokken zijn bij het toneel.
De vereniging brengt 2x per jaar een stuk op de planken, in november en maart.
De repetitietijd voor elke uitvoering is ± 7 á 8 weken. Op maandag- en donderdag avond wordt er in De Waal gerepeteerd van 19.30 uur tot …….
Over het algemeen spelen ze blijspelen met af en toe een toneelspel of drama.
Zolang de vereniging bestaat speelt zij haar voorstellingen in dorpshuis “De Wielewaal”.
Secretariaat: dhr.G. Kedde, Beatrixlaan 95, 1791 GB Den Burg, tel.(0222)312131
e-mail: email hidden; JavaScript is required

Op 10 november a.s. is er inhet dorpshuis het blijspel ‘Mallejan is weerom’ te zien. Geschreven door Aris Bremer.