Kaartjes ‘verhalen in de wind’

Losse kaartjes voor het festival “Verhalen in de wind” zijn zaterdag vanaf 12.30 uur te koop in De Wielewaal.

Bestelde kaarten zijn vanaf die tijd daar ook op te halen.

“Verhalen in de wind”

“Verhalen in de wind”

Vertelfestival op zaterdag 27 augustus
in De Waal op Texel
Voor de zevende keer wordt bij ons in De Waal het tweejaarlijks vertelfestival “Verhalen in de wind” gehouden.
Verhalenvertellers vertellen in de huiskamers van De Waalders hun meeslepende, droevige, vrolijke, indringende, humoristische, leerzame, huiverende, komische, ontroerende…….., verhalen.
Bezoekers trekken van huiskamer naar huiskamer om te luisteren naar het gevarieerde aanbod van vertellers en hun verhalen. De start is om 14.30 uur.
En ’s avonds zullen alle vertellers in De Wielewaal nog eens een kort verhaal vertellen aan elkaar en de bezoekers.
Indien gewenst kan men ‘s avonds gebruikmaken van het buffetdiner.
Dit jaar wordt ook de kerk bij het festival betrokken. Een verteller, Dick van der Pijl, zal daar Joodse verhalen ten gehore brengen.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Een middag en/of een avond waar u nog heel lang aan terug denkt voor, relatief gezien, een prijs die goedkoper is dan een bioscoopkaartje.
De vorige festivals werden goed bezocht. Bezoekers waren enthousiast over de sfeer, de kwaliteit van de vertellers en de ongedwongen omgang in uw gastvrije dorp.
Kom als Waalder een keer dit festival meemaken!
Aanmelden kan eenvoudig op www.verhalenindewind.wordpress.com waar alle informatie te vinden is.

Bericht van de dorpscommissie

Beste inwoners van de Waal, zo begon de brief die u  in de bus gevonden heeft. De brief waarin u heeft kunnen lezen dat Sommeltjespop vrijdagavond doorgaat. Ondanks bezwaarschriften en/of zienswijze van bewoners en dorpscommissie.  Ook heeft u kunnen lezen dat Tanja Klaassen fungeert als permanente schakel tussen de organisatie en bewoners mocht er iets zijn wat u verontrust. Dit is wat het is. Wij van de dorpscommissie hebben er vertrouwen in dat de organisatie van Sommeltjespop nakomt wat ze in de brief belooft en in september kunnen alle partijen die betrokken zijn bij Sommeltjespop evalueren hoe het verlopen is en bekijken wat de mogelijkheden zijn voor 2017.

 

De website van de Waal. Het is niet de bedoeling dat deze site gebruikt wordt als forum. Wij, de dorpscommissie, vinden dat de site daarvoor niet geschikt is. De site is voor iedereen toegankelijk en wordt dus niet alleen gelezen door dorpsgenoten.  We willen de site gebruiken voor mededelingen, agenda, activiteiten en liever niet voor persoonlijke stellingen.

 

Nogmaals: de dorpscommissie vergadert iedere 1e woensdag van de maand (19.30 uur). Mocht er iets zijn kom alstublieft langs. Denk met ons mee.

 

‘Ouwe koninginnendag’  het was weer een geslaagde middag en avond. ’s Middags hadden we een zeskamp als activiteit. De teams werden zoveel mogelijk onderverdeeld  in gelijke groepen. Zij streden fanatiek en gingen natuurlijk voor de winst. Zo moest er water overgebracht worden via een goot.. Hadden we de funslang, waar men met het hele team in moest staan en dan het parcours lopen.  Een discspel,  een brancard race, het bouwen van een katapult, een puzzelspel en een spel met reuzenballen. Niet gezien? Geen idee waar ik het over heb? Toch heel wat gemist!  Het team van Sander en Jonas met Marleen, Lotte, Jorik en Nora ( inderdaad de laatste zijn geen Waalders maar hebben wel “Waalderbinding” en zijn al vaker ingezet.) heeft gewonnen !

Daarna de jaarlijkse, erg gezellige, barbecue die weer druk bezocht werd met aansluitend de meierblis (cultureel erfgoed)! Na jaren Flip Breman zijn landje te hebben gebruikt voor de blis  mochten we gelukkig het landje weer gebruiken maar nu van Marco Vlaming. Onze dank aan Flip voor al die jaren en onze dank aan Marco voor de voortzetting!!!!

Vriendelijke groet

Namens de dorpscommissie

Karin

Wandelen op dinsdagochtend

Sinds kort hebben we een pup erbij, om haar met andere honden te laten spelen had ik een speeldate georganiseerd met wat andere honden uit het dorp.
Dit is zo goed bevallen dat we nu iedere dinsdag wandelen.
Dus als je zin hebt om met je hond, mag ook zonder hoor!, mee te wandelen ben je altijd welkom.
We starten elke dinsdag om 10 uur bij het Turfveld wie er is wandelt mee, als je niet kan hoef je je niet af te melden. Wie weet tot ziens?

Groetjes,

Martine, Luna en Balou

Hogereind 25A

06-57944126

Oproep voor de fotowand in het dorpshuis

Wij willen graag de fotowand in het dorpshuis vernieuwen. De lijstjes die er nu hangen zijn al meer dan 10 jaar oud. Vele zijn verhuist of het huis uit. Daarentegen zijn er ook lijstjes die sommige van ons niet willen veranderen en dat is natuurlijk prima.

Mijn vraag is of iedereen die in zijn of haar huis woonachtig is, bij zijn eigen voordeur op de foto wil en deze bij mij incl. een lijst van 10 x 15 cm in wil leveren op Polderweg nr. 3 of Bomendiek nr.2 Dan zorgen wij ervoor dat de wand aangepast word.

Mocht u onze hulp willen hebben bij het maken van een foto, dan is dat ook geen probleem. Én u kunt uiteraard uw lijstje opnieuw gebruiken of vervangen. Deze kunt u dan even bij Joke ophalen (graag even bij Joke melden) en dan bij ons inleveren.

Wij wensen iedereen veel succes en plezier bij het maken. We zijn nu al benieuwd naar het resultaat! En om u te motiveren en omdat het anders misschien te lang gaat duren willen we de lijstjes graag voor 31 maart ontvangen.
Graag een reactie of u uw lijstje wat nu hangt wil behouden of als u onze hulp wilt en/of vragen heeft.

U kunt dan mailen naar email hidden; JavaScript is required
of bellen naar 365831/0610754873 (Simone), 312202 (Wil)

Mvg, Simone Schipper en Wil van Heerwaarden.

“HET KLEINSTE DORP VAN TEXEL”

Hanna vliegen met Gerard

Op maandag 25 jan was het dan eindelijk zover,een mooie vlieg dag, daarom Hanna Bakker gebeld, want die had nog altijd de rebus prijs van de Waal voor 600 jaar stad tegoed. Zij kwamen met zijn drieën. Hanna vertelde nog nooit gevlogen te hebben, dus het was gelijk haar doopvlucht, spannend, moedig, beetje bang ( had haar testament al gemaakt ), stoer en super enthousiast! Toen ook haar schoonzus gevlogen, want die had haar meegeholpen met het oplossen van de rebus, dus had ook wel recht op een vluchtje.
Drie maal is scheepsrecht, dus ook maar een vluchtje met Hanna’s dochter.
Het werd een rondje Texel en even boven de zeehondjes op de Steenplaat.
Genieten op sien Tessels. Alle drie Super enthousiast. Dus al met al een super prijs.

WAAR
“HET KLEINSTE DORP VAN TEXEL”
GROOT IN KAN ZIJN.

Groetjes
Piloot Gerard.

Prachtig fotoboek 6OO jaar stad in de Waal

Op verzoek van de Dorpscommissie heeft Wil van Heerwaarden een 120 pagina’s tellend fotoboek gemaakt over de viering van 600 jaar stad in de Waal.

Het is een prachtig document geworden beginnend met de inhuldiging van de schepenen in de kerk in den Burg. Daarna volgen de overdracht van de vlag door de afgevaardigde van Oudeschild, de zevenkamp in de Waal en een overzicht van de overige zevenkampen in de andere dorpen, de twee sfeervolle markten, de Hagenprekers en tot slot de afsluitende gezamenlijke maaltijd en de overdracht van de vlag aan Oosterend.

 

Voor geïnteresseerden ligt er een inkijkexemplaar in het Dorpshuis.

Wilt u ook in het bezit komen van dit mooie boek dan kunt u zich opgeven via de bijliggende intekenlijst.

 

Er kan gekozen worden tussen twee uitvoeringen:

– A3 formaat 27 x 36 cm, hooglans (deze ligt ter inzage)

– A4 formaat 21 x 28 cm, mat

 

De Dorpscommissie heeft de volledige opbrengst van de verkoop van het door Harry Vlek uitgegeven boek over “Waalenburg” ontvangen. Uit dit fonds mogen we op elk fotoboek een korting geven van Euro 25,00.

 

De prijzen inclusief deze korting zijn:

A3 formaat Euro 125,00

A4 formaat Euro 45,00

 

Intekenen kan tot uiterlijk 15 januari.

 

De Dorpscommissie.

Verlichtingsplan De Waal

Voor de bewoners die niet in de gelegenheid waren om naar de inloopavond inzake het

verlichtingsplan te gaan, de plattegrond met de geplaatste en de nog te plaatsen lantaarnpalen

ligt ter inzage in het dorpshuis (Joke weet ervan). Zijn er naar aanleiding van deze plattegrond nog

vragen en/of opmerkingen, dan kan er contact opgenomen worden met dhr. Stephan Kikkert van de

Gemeente Texel.

Kunstwerk voor De Waal

Graag houden wij U op de hoogte van de voortgang betreffende het door de TESO aangeboden kunstwerk aan de Waal.  Tijdens de jaarvergadering van de dorpcommissie in april j.l. zijn door de aanwezigen diverse wensen en suggesties aangedragen. Hiervan is door Goos Westerlaken een inventarisatie gemaakt. Aan de hand van deze ideeën heeft een kleine werkgroep van Waalders diverse besprekingen gehad met als conclusie dat er een combinatie zou moeten komen tussen een verbetering van de entree van het dorp vanaf de rotonde en de plaats(ing) van een kunstwerk. De werkgroep heeft zich via een “burgerinitiatief” tot het Texelfonds gewend om financiële ondersteuning te verkrijgen zodat men zich professioneel kan laten begeleiden bij het onderzoek naar de herinrichting van het Hogereind en de plaatsing van het kunstvoorwerp. Het Texelfonds heeft hiervoor de financiële ondersteuning toegezegd. Besloten is deze financiering als volgt te gebruiken:·       Allereerst zal Stedenbouwkundig Buro Peil uit Groningen een totaal beeld gaan maken van het gedeelte in het dorp vanaf de rotonde.·       Daarna zal, aan de hand van het geschetste beeld, stedenbouwkundige Mayke Veeger een verdere uitwerking in detail gaan maken. Eind juni is er een ontmoeting, rondgang en bespreking geweest met de heren Jan Clots en Allard Wiersma van het Stedenbouwkundig Buro “Peil”, tezamen met Mayke Veeger en 5 inwoners.Bij die gelegenheid zijn, tekeningen en luchtfoto’s die door de gemeente ter beschikking waren gesteld, overhandigd. Het is de bedoeling dat zodra de eerste aanzet vanuit Buro “Peil” binnenkomt er in eerste instantie met de direct aanwonenden individueel gesproken gaat worden.Na inventarisatie van deze gesprekken komt een verzoek aan Mayke Veeger het plan verder in detail uit te werken. Vervolgens worden de gemaakte plannen met de Waalders besproken. Daarna komt er een totaal plan waarmee we richting B&W en de politiek kunnen gaan. Tegen die tijd willen we ook samen met de Waalders de keuze maken voor het de plaatsen kunstvoorwerp.

Alle ideeën en suggesties met betrekking tot realisatie en de vorm en inhoud van het kunstvoorwerp zijn welkom. U kunt ze mailen naar het onderstaande adres of persoonlijk contact opnemen.

Personen die naast het geven van ideeën actief mee willen doen en meedenken over de herinrichting en het kunstvoorwerp kunnen zich ook aanmelden.

 

Reacties graag naar: email hidden; JavaScript is required

 

Namens de werkgroep “Mooier de Waal”.

Corrie de Jager.

Boek Waalenburg

De verkoop van het boek over Waalenburg heeft een aanzienlijk bedrag opgebracht voor het dorp.
We danken Harry Vlek voor zijn  genereus gebaar en we danken natuurlijk alle kopers en wensen die veel leesplezier.
Geïnteresseerden kunnen het boek nog kopen voor de speciale prijs van Euro 20,00. Hiervoor kan je contact opnemen met de DC email hidden; JavaScript is required.