Serious Request op Texel

19 december komt Serious Request naar Texel. De dorpscommissies zijn benaderd om zich in te zetten voor het goede doel. In ieder dorp staat een kuubskist waar je lege statiegeld flessen kunt doneren. Nu hebben wij in ons dorp geen winkel maar wij kunnen meeliften met het idee van de andere dorpen. Dus breng uw lege statiegeld flessen naar den Burg, de Koog, Oudeschild, den Hoorn, Oosterend of de Cocksdorp!!!!!
Namens de dorpscommissie,
Karin

3FM Serious Request 2017 haalt geld op om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen hen weer thuis

Nieuwe datum samen eten

Halllo Waalders,

Het gezamenlijk eten met het dorp bij de Italiaan in de Koog kan helaas niet doorgaan vanwege een lage inschrijving en mensen die zich ziek hebben gemeld.
Wij zullen binnenkort een nieuwe datum prikken.

Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Willem Hemelraad.

 

De Weelderkrant stopt

In december valt de laatste krant bij u op de deurmat. De redactie heeft in overleg met de dorpscommissie besloten om te stoppen.
Voelt u zich geroepen om de Waalderkrant voort te zetten? Neem dan contact op met de dorpscommissie.

Karin, Mieke Ariëtte

Dorpenronde

Aanstaande maandag 23 oktober zullen Burgemeester en Wethouders ons dorp bezoeken in het kader van de jaarlijkse dorpenronde. Naast de mogelijkheid om met B&W in gesprek te gaan zal de Werkgroep “Mooier de Waal” een korte presentatie geven van de plannen tot nu toe.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het dorpshuis.
Komt allen!
De Dorpscommissie

Klaverjasclub “de Waal”

Zo langzamerhand wordt het tijd de speelkaarten weer tevoorschijn te halen.
Vanwege praktische redenen doen we dat wat later dan normaal nl:

DINSDAG 3 OKTOBER.

De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar en we beginnen om 20.00 uur.
Rond 22.45 uur gaan de kaarten weer in het vet .
Dit seizoen is het streven ( zeker de eerste maanden en ook weer om praktische redenen) om 24.00 uur iedereen weer voorzichtig naar de buitendeur te leiden.

Eind april 2018 is de winnaar van deze competitie bekend.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Ook kaarters die af en toe willen invallen , kunnen zich aanmelden .
Dit kan bij Joke Brom telefoon 318887.

Graag tot 3 oktober.

Informatie over werkzaamheden door de Gemeente in de Waal

Dit najaar gaat de gemeente in een groot deel van het dorp de waterleiding en de vuilwater- en hemelwaterafvoeren vervangen. De werkzaamheden starten in september en de planning is dat ze voor de kerst zijn afgerond. Na de werkzaamheden kan, vanwege het inklinken van de straat, er niet meteen een definitieve herbestrating plaatsvinden. De straten worden volgens de oude situatie netjes opgeleverd. Op dit moment zijn de gemeente, de PWN en de aannemer in overleg over de juiste tijdsplanning.

Voor de aanleg van de nieuwe waterleiding wordt er eerst een bovengrondse noodleiding worden geplaatst, daarna wordt de oude verwijderd en de nieuwe aangelegd. Deze wordt, voor dat die in gebruik kan worden genomen, eerst gekeurd, na goedkeuring kan de nieuwe leiding worden opgestart en de noodleidingen worden verwijderd. Door het testen en herkeuren van de nieuwe leidingen kan het soms lijken dat de werkzaamheden een paar dagen stilliggen.
Daar waar een aparte hemelwaterafvoer wordt aangelegd zullen er aansluiting komen tot bij de erfgrens van de woningen. Er komt geen verplichting om de woning hierop aan te sluiten. De Gemeente vindt het wenselijk dat zoveel mogelijk woningen hierop aangesloten worden en stuurt een brief aan de bewoners waarin een voorstelling van zaken wordt gegeven.
De afgegraven grond wordt verwijderd en na de aanleg wordt nieuwe grond gebruikt voor de bestrating. De gemetselde bordessen en stoepen worden niet verwijderd, de bomen worden niet aangetast, de beeldengroep van de Sommeltjes bij de kerk en het beeldengroep bij de rotonde worden beschermd.
Parkeren . De parkeervakken voor de nieuwbouwhuizen aan de noordzijde van het Hogereind blijven bruikbaar. Langs de Sommeltjesweg komen rijplaten over de greppel zodat daar tijdelijk geparkeerd kan worden. De paaltjes bij de Langwaal en het Vermaningspad worden tijdelijk verwijderd zodat deze huizen vanaf de Sommeltjesweg bereikbaar zijn. Het centrale gedeelte van het Hogereind wordt bereikbaar via het Groeneweggetje dat wordt ontsloten met rijplaten.

De werkgroep Mooier de Waal is in overleg met de gemeente over de plannen die zijn ontwikkeld, met en door de bewoners, in verband met de herinrichting. Er wordt samen met Gemeente en Shared Space Nederland gewerkt aan een presentatie van de plannen die tijdens de openbare Dorpenronde op maandag 23 oktober in het dorpshuis aan B&W voorgelegd worden.

Er zijn 4 fases gepland waarin de komende werkzaamheden plaats vinden.
Fase 0 , Bomendiek .
Alleen een nieuwe waterleiding
Fase 1, Hogereind tot Vermaningspad.
Nieuwe waterleiding en vuilwater en hemelwaterafvoer
Fase 2, Vermaningspad.
Nieuwe waterleiding en hemelwaterafvoer
Fase 3, Hogereind van Vermaningspad tot rotonde.
Nieuwe waterleiding en vuilwater en hemelwaterafvoer.

De gemeente zal de bewoners via berichtgeving regelmatig op de hoogte houden van de tijdsplanning en de daarbij behorende werkzaamheden.

Voor de geplande Herfstmarkt op zondag 22 oktober zullen we misschien uit moeten wijken naar het dorpshuis en/of het voetbalveldje, dit wordt tzt bepaalt.

 

De Dorpscommissie.

Morgen is er een lezing over de gierzwaluw om 19.30

Aanstaande vrijdagavond is er een lezing over De Gierzwaluw. Die zal verzorgd worden door Fred van Vliet van de vogelwerkgroep Den Helder. Het beloofd een boeiende avond te worden! Deze supervogel heeft heel wat om verbaasd over te zijn; om deze vogels nestgelegenheid te bieden midden in de stad, heeft Fred iets vernuftigs te gemaakt. Ook daarover gaat hij vertellen.

Lezing is gratis voor leden van de VogelwerkgroepTexel, voor niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd. gratis koffie/thee.

locatie: De Wielewaal, zaal open 1930uur. vrijdag 9 juni 2017.

In het Tesselse Dialect niet op 31 maar op 21 oktober

Beste redactie van De Waal

Op zaterdagavond 21 oktober organiseert de Dialectgroep van de Hist. Ver. Texel in samenwerking met de dorpshuiscommissie van De Waal de achtste en laatste uitvoering in het Tesselse dialect. Aanvang 19.30 uur in dorpshuis ‘De Wielewaal’. De eerste uitvoering was na aanleiding van het 25 jarige bestaan van de H.V.Texel. Deze was op 22 oktober 2011 in de Lindeboom en een groot succes. Hierna kwam er veel vraag om dit nog eens te doen, waarna besloten is om alle dorpen op Texel te gaan bezoeken. Achtereenvolgens hebben we Den Hoorn 2012, Oosterend 2013, De Cocksdorp 2014, Oudeschild 2015 (twee keer) en De Koog een uitvoering gehouden. Nu gaan we nog naar de buurtschap Oost op zondagmiddag 2 juli 2017 als zevende, dan zijn jullie aan de beurt. In alle dorpen heeft men heel erg genoten van onze uitvoeringen, dat zal in De Waal ook vast en zeker het geval zijn. In alle dorpen vragen we (oud)bewoners met ons mee te doen om zoveel mogelijk verhalen, gedichten, anekdotes, sketches en liedjes over hun dorp/wijk op de planken te brengen. Het kan natuurlijk ook over andere dingen gaan. Daarin laten we iedereen vrij, al stellen we wel een paar voorwaarden. Er mag geen grove taal gebruikt worden en beledigen niemand. We houden het graag netjes. We streven naar vijf of zes mensen uit wijk W, meer kan ook. Die kennen veel beter dan wij de verhalen uit wijk of dorp, dat komt de uitvoering ten goede. Ieder optreden kan solo, als duo of groepje, het mag niet langer dan tien minuten duren. Het mag van alles zijn, van serieus tot heel humoristisch, maar altijd in het Tesselse dialect. Meestal zijn er tien tot twaalf optredens, vrouwen en mannen. Dit betekent dat het hele programma ongeveer twee uur zal gaan duren. Om het programma vol te maken vragen we een deel van onze vaste deelnemers. Wie weten we nog niet. Dit passen we aan, het hangt er vanaf van wat het dorp levert. Ina Schrama heeft weer de regie. Natuurlijk is er een ruime pauze, een half uur, voor een drankje en om bij te praten. We zullen de kosten beperken, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hierdoor zullen de toegangskaarten in ‘De Wielewaal’ in ieder geval niet meer dan € 5.00 kosten. Kom en geniet van deze bijzondere laatste uitvoering.

Wie wil met ons meedoen? Of weet iemand die dit wil en kan? Ook verhalen, gedichten enz. zijn welkom die kunnen dan gebruikt worden door anderen. Ook al zijn ze in het Nederlands. Wij maken er dan Tessels van. Heel belangrijk we zijn er natuurlijk ook om iedereen te helpen zodat alles goed verloopt.

Voor aanmelden, vragen en verhalen: Ina Schrama Tel. 318695 of Email email hidden; JavaScript is required Gerard Kuip Tel. 315093 of Email email hidden; JavaScript is required Alvast hartelijke dank namens de organisatie ‘Echt op sien Tessels’ on De Wéél.

Ina Schrama, Elko Vermeulen(voorzitter HVT) en Gerard Kuip (Dialectgroep HVT).