Jaarvergadering Dorpsvereniging de Waal

Het bestuur van de Dorpsvereniging van de Waal nodigt alle bewoners uit op de jaarvergadering op maandag 6 maart in dorpshuis de Wielewaal om 20.00 uur.
Tijdens de jaarvergadering word er verslag gedaan en verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid in 2016, tevens worden de plannen voor 2017 toegelicht.
Twee bestuursleden zijn aftredend; Pim Decknop en Romein Dros.
Het bestuur stelt Marco Witte als nieuw bestuurslid voor, daarnaast hebben we nog versterking nodig van een extra man/vrouw in het bestuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Karin Gaasbeek of via email hidden; JavaScript is required

Na de pauze volgt een toelichting van de werkgroep “Mooier de Waal” over de plannen voor de herinrichting van de Waal. De samengevoegde ideeën en suggestie van de dorpsbijeenkomst van eind november zullen aan de hand van een schetsmatig voorstel getoond en geëvalueerd worden.