Informatie over werkzaamheden door de Gemeente in de Waal

Dit najaar gaat de gemeente in een groot deel van het dorp de waterleiding en de vuilwater- en hemelwaterafvoeren vervangen. De werkzaamheden starten in september en de planning is dat ze voor de kerst zijn afgerond. Na de werkzaamheden kan, vanwege het inklinken van de straat, er niet meteen een definitieve herbestrating plaatsvinden. De straten worden volgens de oude situatie netjes opgeleverd. Op dit moment zijn de gemeente, de PWN en de aannemer in overleg over de juiste tijdsplanning.

Voor de aanleg van de nieuwe waterleiding wordt er eerst een bovengrondse noodleiding worden geplaatst, daarna wordt de oude verwijderd en de nieuwe aangelegd. Deze wordt, voor dat die in gebruik kan worden genomen, eerst gekeurd, na goedkeuring kan de nieuwe leiding worden opgestart en de noodleidingen worden verwijderd. Door het testen en herkeuren van de nieuwe leidingen kan het soms lijken dat de werkzaamheden een paar dagen stilliggen.
Daar waar een aparte hemelwaterafvoer wordt aangelegd zullen er aansluiting komen tot bij de erfgrens van de woningen. Er komt geen verplichting om de woning hierop aan te sluiten. De Gemeente vindt het wenselijk dat zoveel mogelijk woningen hierop aangesloten worden en stuurt een brief aan de bewoners waarin een voorstelling van zaken wordt gegeven.
De afgegraven grond wordt verwijderd en na de aanleg wordt nieuwe grond gebruikt voor de bestrating. De gemetselde bordessen en stoepen worden niet verwijderd, de bomen worden niet aangetast, de beeldengroep van de Sommeltjes bij de kerk en het beeldengroep bij de rotonde worden beschermd.
Parkeren . De parkeervakken voor de nieuwbouwhuizen aan de noordzijde van het Hogereind blijven bruikbaar. Langs de Sommeltjesweg komen rijplaten over de greppel zodat daar tijdelijk geparkeerd kan worden. De paaltjes bij de Langwaal en het Vermaningspad worden tijdelijk verwijderd zodat deze huizen vanaf de Sommeltjesweg bereikbaar zijn. Het centrale gedeelte van het Hogereind wordt bereikbaar via het Groeneweggetje dat wordt ontsloten met rijplaten.

De werkgroep Mooier de Waal is in overleg met de gemeente over de plannen die zijn ontwikkeld, met en door de bewoners, in verband met de herinrichting. Er wordt samen met Gemeente en Shared Space Nederland gewerkt aan een presentatie van de plannen die tijdens de openbare Dorpenronde op maandag 23 oktober in het dorpshuis aan B&W voorgelegd worden.

Er zijn 4 fases gepland waarin de komende werkzaamheden plaats vinden.
Fase 0 , Bomendiek .
Alleen een nieuwe waterleiding
Fase 1, Hogereind tot Vermaningspad.
Nieuwe waterleiding en vuilwater en hemelwaterafvoer
Fase 2, Vermaningspad.
Nieuwe waterleiding en hemelwaterafvoer
Fase 3, Hogereind van Vermaningspad tot rotonde.
Nieuwe waterleiding en vuilwater en hemelwaterafvoer.

De gemeente zal de bewoners via berichtgeving regelmatig op de hoogte houden van de tijdsplanning en de daarbij behorende werkzaamheden.

Voor de geplande Herfstmarkt op zondag 22 oktober zullen we misschien uit moeten wijken naar het dorpshuis en/of het voetbalveldje, dit wordt tzt bepaalt.

 

De Dorpscommissie.