Betaald parkeren per 1 januari 2017

De gemeenteraad heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017  in alle dorpen betaald parkeren wordt ingevoerd.
Voor De Waal geldt  dit  binnen de komgrenzen.
Daarvoor worden o.a. parkeerautomaten geplaatst waar men de verschillende mogelijkheden van de parkeervignetten kan kopen.
Voor de Waal moet nog bepaald worden hoeveel automaten geplaatst worden.
De registratie van betaald parkeren gaat veranderen van een fysiek kaartje naar parkeren op kenteken.
Om bewoners te informeren en gelegenheid te bieden voor het maken van opmerkingen en stellen van vragen wordt een inloopbijeenkomst gehouden op dinsdag 25 oktober van 19.00 – 20.30 uur in het dorpshuis de Wielewaal.